woensdag 17 juni 2009

NHG grens omhoog tot EUR 350.000,00

Het kabinet wil de woningmarkt een oppepper geven door de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) te verhogen naar 350.000 euro.

Rekening houdend met de 'kosten koper', betekent dit dat huizen met een koopsom tot 312.500 euro in aanmerking komen voor een hypotheek onder NHG voorwaarden, die gepaard gaat met een lagere rente. Dit renteverschil kan doorgaans oplopen tot wel 0,5% voordeel.

Tot nu toe vallen alleen hypotheekleningen tot 265.000 euro onder het garantiestelsel van de NHG.Het gaat weliswaar om een tijdelijke verhoging van de NHG grens, die waarschijnlijk ingaat op 15 juli en zal aflopen op 1 januari 2011.

Echter, dit mag de pret niet drukken voor mensen die nu over de streep moeten worden getrokken. Dit voorstel van minister Van der Laan ligt komende vrijdag in de ministerraad. De PvdA-bewindsman reserveert negen miljoen euro om tot het eind van het jaar de extra risico's voor de hogere NHG op te kunnen vangen. Waarvan waarschijnlijk in de praktijk weinig van zal worden benut.

Van der Laan wil het voor twijfelaars aantrekkelijker maken om in deze economisch zware tijden een huis aan te schaffen. Sinds september 2008 is het aantal transacties op de huizenmarkt met veertig procent gedaalt en de daling is nog niet ten einde. In de woningmarkt wordt dan ook met smart gewacht op het oprekken van de NHG grens. Ook president van De Nederlandsche Bank, Nout Wellink, is een grote voorstander van een verhoging van de NHG-grens naar EUR 350.000, al benadrukt hij wel dat dit voor een 'bepaalde periode' moet zijn.

Deze aanpassing zou een enorm dalende/inkrimpende huizenmarkt opgang kunnen helpen. Al is de regeling van tijdelijke aard.

woensdag 27 mei 2009

Rentewijziging ING (verhoging) per 27-05-2009

Met ingang van woensdag 27 mei 2009 wijzigt ING de rentetarieven als volgt:

ING heeft besloten om de tarieven voor hypotheken met een verstrekking groter dan 100% aan te passen.De aanpassing is een verhoging van de opslag met 0,2%.

Aanvragen welke door de ons bij de ING worden ingedient op uiterlijk vrijdag 29 mei 2009 voor 12.00 uur zullen nog op de oude rente worden gehonoreerd.

Bekijk hier alle hypotheekrente tarieven

Bekijk hier alle hypotheekvormen, met een uitgebreide uitleg over de voordelen en nadelen van iedere hypotheekvorm.

Indien u meer hypotheek informatie wenst, kunt u ons benaderen voor een gesprek met één van onze Erkende Hypotheekadviseurs.

maandag 25 mei 2009

ING past opslagstructuur variabele hypotheekrente aan

ING past opslagstructuur variabele hypotheekrente aan vanwege de toegenomen kosten past de ING haar opslagstructuur aan. Vanaf 1 juni hanteert ING een variabele opslag op het euribor tarief.Dit betekent dat de ING iedere maand haar opslag opnieuw berekent. Deze opslag is afhankelijk van de fundingskosten en de rente is afhankelijk van de hoogte van Euribor.Voor nieuwe hypotheken (per 1 juni 2009) waarbij de klant kiest voor variabele rente wordt de opslag variabele rente vanaf oktober verhoogd van 1,00% naar 2,40%. Daarnaast blijven de eerder genomen maatregelen rond variabele rente tot nadere berichtgeving van kracht:- Nieuwe hypotheken, verhogingen, oversluiten, verhuizingen: het leningdeel met variabele rente mag niet groter zijn dan 50%, de andere leningdelen moeten een rentevasteperiode hebben van minimaal 5 jaar. - Lopende ING hypotheken mogen niet (tussentijds) worden omgezet naar variabele rente, of naar de Krediethypotheek. DIt moet het tarief voor minimaal 1 jaar rentevast worden.Voorafgaand aan de rentewijziging informeert de ING de klant over het nieuwe tarief door middel van een brief.

woensdag 20 mei 2009

Hypotheekverstrekkers moeten verantwoordelijkheid nemen

Vereniging Eigen Huis vindt dat hypotheekverstrekkers hun verantwoordelijkheid moeten nemen en eigenwoningbezitters moeten helpen die door de kredietcrisis in financiële problemen zijn gekomen. Dat kan door huiseigenaren die geen beroep kunnen doen op de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) standaard een betalingsregeling aan te bieden waarmee een financieel moeilijke periode kan worden overbrugd. Het is zowel voor de economie als voor de woningmarkt van groot belang dat het aantal gedwongen verkopen niet onnodig toeneemt. Daarom dienen hypotheekverstrekkers ook mee te werken aan de tijdelijke verhuur van te koop staande woningen als daarmee het probleem van dubbele woonlasten kan worden verlicht.

Financiers medeverantwoordelijk.
De woningmarkt, waar de hypotheekverstrekkers de laatste decennia zoveel aan hebben verdiend, is door de kredietcrisis ernstig in de problemen gekomen. De gevolgen zijn nu pijnlijk voelbaar. Eigenwoningbezitters hebben te kampen met een waardedaling van hun vaak hooggefinancierde woning en hebben in toenemende mate te maken met betalingsproblemen voor als gevolg van de stijgende werkloosheid. Daarnaast is er veel schade en vermogensverlies door woekerpolissen en beurskoersdalingen in combinatie met (top)hypotheken. De verdenking bestaat bovendien nog steeds dat hypotheekverstrekkers te hoge rentetarieven berekenen, waardoor kopers vaak onnodig hoge maandlasten betalen. Vereniging Eigen Huis is van mening dat hypotheekverstrekkers nu hun maatschappelijke verantwoordelijkheid moeten nemen en de klant daadwerkelijk centraal moeten stellen.

Soepele betalingsregeling noodzakelijk.
Op dit moment bestaat er alleen een woonlastenfaciliteit voor huiseigenaren die hun hypotheek hebben afgesloten met Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Daarmee kan een financieel moeilijke periode worden overbrugd, bijvoorbeeld in geval van werkloosheid. Vereniging Eigen Huis vindt dat er een vergelijkbare betalingsregeling moet komen voor de ruim 3 miljoen huiseigenaren die geen NHG op hun hypotheek hebben. De vereniging vindt dat hypotheekverstrekkers zich onder de huidige omstandigheden soepel moeten opstellen en hiervoor een standaard regeling moeten aanbieden.

Tijdelijke verhuur moet mogelijk zijn.
Daarnaast vindt Vereniging Eigen Huis dat hypotheekverstrekkers ten volle moeten meewerken aan de tijdelijke verhuur van te koop staande woningen op basis van de Leegstandwet. Tijdelijke verhuur kan een oplossing bieden voor eigenwoningbezitters die door dubbele woonlasten in problemen zijn gekomen.

maandag 18 mei 2009

Eerste aanwijzingen voor herstel hypotheekmarkt

De maandelijkse NVHP Hypotheekbarometer laat een voorzichtig herstel zien van het aantal nieuw afgesloten hypotheken. Het zijn op dit moment met name consumenten die voor het eerst overwegen een woning te kopen, de starters op de woningmarkt, die deze voorzichtig positieve ontwikkeling veroorzaken.Over april rapporteert 36 procent van de respondenten een stijging van het aantal nieuw afgesloten hypotheken ten opzichte van maart 2009. Bij 46 procent is sprake van een stabilisatie en bij 18 procent van een daling. Veertig procent van de hypothecair planners verwacht in mei een verdere groei van het aantal afgesloten hypotheken ten opzichte van april 2009, 47 procent verwacht een stabilisatie en 13 procent een daling. Te zien is dat het percentage kantoren dat een verdere daling verwacht afvlakt ten opzichte van april. Van het totaal aantal hypotheekgesprekken dat de hypothecair planners voerden in april, was 70 procent van deze gesprekken met starters, 29 procent doorstromers en 1 procent met senioren.

vrijdag 15 mei 2009

Geen overdrachtsbelasting bij aankoop monument door particulier

Hof Den Haag heeft recent een opmerkelijke uitspraak gedaan over de reikwijdte van de monumentenvrijstelling in de overdrachtsbelasting. Deze vrijstelling is in de wet opgenomen om het behoud van monumenten te bevorderen. Volgens de huidige wettelijke regeling kunnen alleen rechtspersonen in aanmerking komen voor de vrijstelling en geen natuurlijke personen. Het hof is van oordeel dat er onvoldoende rechtvaardiging is voor dit onderscheid gegeven de doelstelling van de vrijstelling. Het hof gaf aan dat sprake was van een rechtstekort en loste dat op door de vrijstelling ook van toepassing te verklaren op een verkrijging in 2005 van een monument (herenhuis) door een particulier.

maandag 11 mei 2009

Gelijke tarieven oude/nieuwe hypotheken Obvion

Gelijke tarieven oude/nieuwe hypotheken ObvionIn navolging van andere hypoverstrekkers heeft ook Obvion nu besloten geen verschil in rentetarieven meer te maken tussen bestaande en nieuwe klanten.